Převaděč OK0C opět v provozu

Jak mnozí zaznamenali, v posledních letech byl velký problém se dovolat na převaděč OK0C. Tato potíž byla způsobena obrovským spektrem rušení přímo na TV vysílači Černá hora hlavně v důsledku nárůstu digitálního vysílání na tomto stanovišti. Přestože jsme se snažili všemi dostupnými technickými prostředky tomuto rušení zabránit, naše snaha byla bohužel marná. Provedli jsme celou řadu technických pokusů a měření ve spolupráci se společností KonekTel a.s., ČRK a dalšími subjekty. Nakonec padlo těžké rozhodnutí – TV vysílač Černá hora je pro provoz převaděče OK0C nadále bohužel nepoužitelný.
Dalším krokem bylo hledání náhradního místa. Sokolská bouda byla bohužel zbourána a většina telekomunikačních stožárů v okolí byla plně obsazena anténami profesionálních uživatelů a případný pronájem příliš drahý. Nakonec se nám podařilo vyjednat umístění antény na stožár společnosti Radioking s.r.o. a technologie převaděče do jejich technické místnosti. Umístění antén je bohužel cca o 50 metrů níže, oproti bývalému umístění na TV vysílači, což vlivem terénu výrazně zhoršuje přístup stanic ze směru od Liberce a okolí.
Po všech peripetiích jsme chtěli převaděč OK0C opětovně spustit do provozu 01.11.2022. Při konečné instalaci se projevily jisté chyby v činnosti controlleru, který ovládá provoz převaděče. S touto závadou nebylo možné převaděč definitivně spustit. Nastávající zima nám mohla velice rychle překazit naše další plány. Další termín spuštění byl stanoven na 07.11. výročí VŘSR (HI…), nebo na 17.11. Nakonec se podařilo vše splnit s předstihem. Dne 04.11.2022 byl převaděč OK0C uveden do zkušebního provozu. Jsme si vědomi, že umístění antény není ideální. Mokro, námraza, sníh apod. mohou velice zhoršit kvalitu příjmu i vysílání. Bohužel většina kopců je již obsazena a přidání dalšího anténního systému pro nekomerční využití je velice problematická. Při následném měření byl konečně objeven i zdroj rušení, který se projevuje při poslechu šumem. Ve spolupráci s ČRK a ČTU, situaci řešíme.
Touto cestou bychom ještě jednou chtěli velice poděkovat Vaškovi, Michalovi a Lubošovi ze společnosti Radioking s.r.o. za velkou vstřícnost, poskytnutí stožáru a technologického zázemí. Rovněž obrovský dík Jirkovi, Martinovi a Pavlovi ze společnosti KonekTel a.s. za poskytnutí kompletního hardware převaděče, celé řady měření a pomoc při instalaci převaděče. Bez jejich nezištné pomoci by převaděč pravděpodobně utichl navždy.

Výběr místa pro anténu - Vláďa OK1FUJ, Petr OK1AKI, Vašek (ex-OK1ADN Radioking), Pavel (KonekTel) a Honza OK1JC.
Petr OK1AKI sestavil anténní systém
Upevnění antény na stožár provedli Petr OK1AKI a Pavel (KonekTel)
Anténa je bohužel stíněna vegetací
Martin (Konektel) při konečném nastavování parametrů převaděče
Celkový pohled na anténu OK0C
Přejít nahoru