Výročí našeho webu aneb malé zamyšlení webmastera…

Radioklub-OK1KMP-uvodni-obrazek_výřez

Dne 8. 2. 2023 uplyne právě pět let od vzniku webových stránek našeho radioklubu. Je to příležitost k zamyšlení, jak stránky dále rozvíjet a co vylepšit. Stránky se vždy snažily mapovat bohatou historii radioklubu OK1KMP, přinášet technické informace a informace o aktuálním dění v klubu.

Při této příležitosti je třeba poděkovat všem, kteří se na jeho tvorbě podíleli, především členové výboru – Petr OK1AKI (organizační záležitosti), Vláďa OK1FUJ především svými technickými články, články o historii radioklubu a aktuálním dění v klubu. Roman OK1NPF vše doplňoval informacemi o provozu a o závodech a výrazně se zapojil při grafickém zpracování obrázků.


Za uplynulou dobu vznikla spousta článků, které v současnosti zabírají více než 3 GB dat. Jako vždy se nám něco podařilo více a něco ještě potřebuje „dotáhnout“. Protože historie radioklubu za uplynulá léta je velmi bohatá, veškerý obsah ještě stále není kompletní a je co doplňovat a upravovat.


Celé webové stránky až do letošního roku jsou psány přímo v HTML kódu, což je dost pracné, ale umožnilo to v začátku alespoň zčásti splnit představy autorů. Doba za ta léta pokročila a je tedy čas na využívání moderního redakčního systému při tvorbě další náplně stránek. Proto se v nadcházejícím období budete na tomto webu přechodně setkávat s dvěma odlišnými formami – novou vytvářenou pomocí redakčního systému WordPress a těmito „klasickými“ stránkami.

Věřím, že až bude dokončen přechod na používání redakčního systému, o informace shromážděné za uplynulé roky nepřijdete a budou dále přístupné jako obraz dění v radioklubu v právě uplynulých pěti letech.


Do dalšího období nezbývá než popřát jak tvůrcům stránek, tak i celému radioklubu hodně zdaru a úspěchů.

Přejít nahoru