Výrobky pocházející z ostatních zemí tehdejší Varšavské smlouvy (především SSSR, NDR, MLR a BLR)

KV přijímač R5

Krátkovlnný přijímač R-5A byl určen pro vševojskové jednotky, jako přenosný polní přijímač, napájený z vestavěných akumulátorů. Vyráběl od roku 1962 v NDR. Ve východním Německu byl známý pod označením EKB. Pod označením R-5A nebo    R-5P se dodával pro ostatní země Varšavské smlouvy. Byl konstruován jako superhet s dvojím směšováním, osazený 7 subminiaturními elektronkami a 9 tranzistory. Pracoval v kmitočtovém pásmu 1,5 až 22,5 MHz, rozděleném do 6 podrozstahů.

 • 1,5 až        2,4 MHz
 • 2,3 až        3,7 MHz
 • 3,6 až        5,8 MHz
 • 5,5 až        9,0 MHz
 • 8,8 až        14,0 MHz
 • 13,8 až        22,5 MHz

Přijímač sloužil pro příjem nemodulované telegrafie A1, amplitudově modulované telegrafie A2 a amplitudově modulované telefonie A3. Citlivost přijímače byla při provozu A1 lepší než 1 mV na všech podrozsazích (šíře pásma 200 Hz). Při provozu A2, A3 lepší než 4 mV na všech podrozsazích (šíře pásma 4,5 KHz). Anodové napětí 60 V pro elektronky bylo vyráběno tranzistorovým měničem z napájecího napětí 7,2V. Žhavení elektronek má 1,2V. Spotřeba při napětí 1,2 V je 0,4 A, při napětí 7,2 V je 0,15 A. Hmotnost přijímače je 13,8 Kg.

KV přijímač R5

Dokumentace R5 je zde – blokové schéma, schéma a schéma zdroje.

KV přijímač R-250

Vojenský krátkovlnný přijímač první třídy R-250 vyráběný v bývalém SSSR, byl určen pro odposlech a spojení v radiových sítích frontu, armád, vojenského letectva a pro speciální účely. Byl konstruován pro příjem nemodulované telegrafie A1, amplitudově modulované telegrafie A2 a amplitudově modulované fonie A3 v kmitočtovém pásmu 1,5 až 25,5 MHz rozděleném do dvanácti podrozsahů:

 • 1,5 až 3,5 MHz
 • 3,5 až 5,5 MHz
 • 5,5 až 7,5 MHz
 • 7,5 až 9,5 MHz
 • 9,5 až 11,5 MHz
 • 11,5 až 13,5 MHz
 • 13,5 až 15,5 MHz
 • 15,5 až 17,5 MHz
 • 17,5 až 19,5 MHz
 • 19,5 až 21,5 MHz
 • 21,5 až 23,5 MHz
 • 23,5 až 25,5 MHz

K přijímači se dodávaly i cívky a krystaly pro vyšší kmitočty KV pásma, změnu ale musela provést spojovací dílna. Anténní vstupy jsou vypočítány na čtyři typy antén: – symetrická anténa s vlnovým odporem 60 až 400 Ω, – nesymetrická anténa s vlnovým odporem 60 až 400 Ω, – anténa typu šikmý paprsek s kapacitou 100 až 300 pF a ohmickým odporem okolo 100 Ω, – tyčová anténa s kapacitou 50 pF i více. Citlivost přijímače byla lepší než 0,6 µV pro celý kmitočtový rozsah při A1 a lepší než 3 µV pro celý kmitočtový rozsah při A3. Na nejnižším podrozsahu pracuje přijímač s jedním směšováním a mezifrekvenčním kmitočtem 215 kHz. Oscilátor se ladí od 1,715 do 3,715 MHz. Přeladitelnost oscilátoru je 2 MHz, a to i na všech vyšších podrozsazích. Na všech vyšších podrozsazích pracuje přijímač s dvojím směšováním.  Napájení přijímače je ze střídavé sítě 127 V nebo 220 V pomocí samostatného zdroje, nebo z akumulátoru 12 V přes rotační měnič, který byl součástí příslušenství. Odběr z akumulátoru je přitom přes 10 A. Přijímač je konstrukčně rozdělený do dvou bloků, umístěných ve společné skříni. Ve spodním je vf část, v horním mezifrekvence a nf. Rozměry přijímače byly 670 x 450 x 480 mm a hmotnost 95 kg.

Děkujeme za podstatné doplnění p. Vladimíru Štembergovi.

KV přijímač R-250

KV přijímač R-250 si můžete stáhnout zde: blokové schéma a kompletní schéma , popis a návod k obsluze ve dvou přílohách Příloha I (cca 19,9 MB) a Příloha II (cca 5,3 MB).

KV přijímač R-311 (OMEGA)

Krátkovlnný přenosný přijímač R-311 vyráběný v bývalém SSSR, byl původně určen pro použití v armádě k příjmu CW a AM signálů v kmitočtovém pásmu 1 až 15 MHz. Přijímač byl konstruován jako superhet s jedním směšováním osazený jedním typem elektronek – 2Ж27Л s možností plynulého nastavení šířky propustného pásma v mezifrekvenčním zesilovači pracujícím na kmitočtu 465 kHz, anodové napájecí napětí 80 V/140 mA, pro žhavení 2,2 V/1,1 A. Rozsah přijímaných kmitočtů byl rozdělen na pět dílčích podrozsahů:

 • 1,00 až 1,88 MHz
 • 1,88 až 3,30 MHz
 • 3,30 až 5,58 MHz
 • 5,58 až 9,20 MHz
 • 9,20 až 15,00 MHz

Stupnice byla cejchována v MHz, dělení stupnice v nejnižších dvou podrozsazích po 10 kHz, v ostatních po 20 kHz. Citlivost přijímače byla lepší než 3 µV pro celý kmitočtový rozsah při A1 a lepší než 7,5 µV pro celý kmitočtový rozsah při A3. Přijímač byl schopen pracovat v teplotním rozsahu -40 až +50 °C při vzdušné vlhkosti do 98%, jeho rozměry byly 520 x 475 x 335 mm a hmotnost 21 kg.

KV přijímač R-311 – Omega, jehož schéma, popis a návod k obsluze si můžete stáhnout zde (cca 20,7 MB).

Přejít nahoru