Výrobky TESLA

Sdělovací přijímač TESLA LAMBDA-4

Přijímač Lambda IV. je 13+1 elektronkový superhet s dvojím směšováním pro příjem amplitudově modulovaných signálů A3, telegrafních signálů modulovaných A2 a nemodulovaných A1. Pracuje v kmitočtovém rozsahu 58 kHz až 35,4 MHz. Oscilátor pro druhé směšování je řízen krystalem. Citlivost je 2 až 7 µV pro celý kmitočtový rozsah v závislosti na jednotlivých pásmech a druzích provozu.

Sdělovací přijímač TESLA LAMBDA-4, jehož dokumentaci si můžete stáhnout zde.

Sdělovací přijímač TESLA LAMBDA-5

Přijímač Lambda V vychází z předcházejícího typu LAMBDA IV a je to 11+3 elektronkový superhet s dvojím směšováním určený pro příjem amplitudově modulovaných signálů A3, telegrafních signálů modulovaných A2 a nemodulovaných A1. Pracuje v kmitočtovém rozsahu 300 kHz až 30 MHz rozděleném do jedenácti navzájem se překrývajících rozsahů. Oscilátor pro druhé směšování je řízen krystalem. V mezifrekvenčním zesilovači lze měnit šířku pásma v pěti stupních, z nichž dva jsou vybaveny krystalovým filtrem. Citlivost přijímače je 1 až 7 µV pro celý kmitočtový rozsah v závislosti na jednotlivých pásmech a druzích provozu.

Sdělovací přijímač TESLA LAMBDA-5, jehož dokumentaci si můžete stáhnout zde.

Přenosná radiostanice VKP 050 (PETRA)

Jediná československá volně dostupná občanská radiostanice pracující v pásmu 27 MHz, sloužící pro spojení na vzdálenost několika set metrů. Dodávala se v párech se shodně nastavenými kanály a stála 1400 Kčs (tehdejší průměrný plat). Výroba Tesla Pardubice od druhé poloviny šedesátých let.

Počet pracovních kanálů – jeden v pásmu CB od 26,97 do 27,27 MHz (rozestupy po 15 kHz)
Modulace amplitudová (A3)
Výkon vysílače cca 50 mW
Napájení tužkové baterie (6 ks).

Radiostanice VKP 050, jejíž dokumentaci si můžete stáhnout zde.

Přenosná radiostanice VXW-010

Československá VKV radiostanice VXW 010, která byla původně používána bezpečnostními složkami a následně i v civilním sektoru (hasiči, stavebnictví apod.). Stanice se vyráběla v podniku TESLA Pardubice v těchto kmitočtových pásmech: 34 MHz, 45 MHz, 75 MHz, 80 MHz a 150 MHz, kmitočty v jednotlivých pásmech byly voleny s odstupem 25 kHz.

Stanice měla pevně nastaven jeden pracovní kmitočet.
Druh provozu – kmitočtově modulovaná telefonie F3 s kmitočtovým zdvihem 5 kHz.
VF výkon vysílače 100 mW
Napájení NiCd akumulátor.
Dosah 1 až 3 km.

Radiostanice VXW 010, jejíž dokumentaci si můžete stáhnout zde (velikost souboru cca 8,1 MB).

Přenosná radiostanice VXW-100

Československá VKV radiostanice VXW 100, byla také původně používána bezpečnostními složkami a následně i v civilním sektoru (hasiči, stavebnictví, dráhy apod.). Stanice se vyráběla v podniku TESLA Pardubice v těchto kmitočtových pásmech: 34, 45, 75, 80 a 150 MHz, kmitočty v jednotlivých pásmech byly voleny s odstupem 25 kHz. Její výroba byla zahájena v sedmdesátých letech a stanice byla již plně osazena tranzistory. Později byla pro civilní sektor vyráběna s drobnými úpravami pod označením PR 11.

Stanice měla v daném pásmu pevně nastavených osm pracovních kmitočtů, které bylo možné přepínat.
Druh provozu – kmitočtově modulovaná telefonie F3 s kmitočtovým zdvihem 5 kHz.
VF výkon vysílače 1 W
Napájení 12 V, NiCd akumulátor.
Dosah 5 až 10 km.

Tato stanice byla mezi radioamatéry velmi oblíbená a často byla předělávána pro VKV FM provoz v pásmu 145 MHz. Návod k přestavbě stanice na radioamatérské pásmo byl zveřejněn ve sborníku z radioamatérského setkání Holice 1992 na str. 21 až 37.

Radiostanice VXW 100 (PR 11), jejíž návod k obsluze si můžete stáhnout zde (velikost souboru cca 4,1 MB).

Použitá dokumentace:   Tesla Pardubice, příručka pro opravy a údržbu přenosné radiostanice Tesla VXW 100 (velikost souboru: obrazová část cca 8,4 MB, textová část 13 MB a 8,8 MB, ).  

Radiostanice VXN-101

Mobilní radiostanice VXN 101 s koncovým stupněm osazeným dvěma elektronkami QQE03/12 vyráběná v n. p. TESLA Pardubice, byla konstruována primárně pro montáž do automobilu, případně jako stacionární pro zajištění spojení s mobilní sítí.

Kmitočtový rozsah vyráběných stanic byl v pásmech 34, 45, 75, 80 a 150 MHz.
Druh provozu – kmitočtově modulovaná telefonie F3 se zdvihem 5 kHz.
Počet kanálů – přepínatelné 1 až 3 s odstupem 25 kHz.
Citlivost přijímače lepší než 1 µV.
VF výkon 10 W.
Napájení 12 V z akumulátoru vozidla případně síťovým zdrojem VYY-100 jako stacionární ze sítě 220 V.

Radiostanice VXN 101, jejíž návod k obsluze si můžete stáhnout zde (velikost souboru cca 9,7 MB).

Radiostanice VXN 101A, jejíž návod k obsluze si můžete stáhnout zde (velikost souboru cca 9,3 MB).

Radiostanice VR-20 a VR-20/50

Vozidlová radiostanice VR 20 a její duplexní modifikace VR 20/50 vyráběné v TESLE Pardubice navázaly na předcházející typ VXN 101 a byly určena pro provoz z pohyblivých stanovišť, resp. mobilních dopravních prostředků. Stanice již byla plně tranzistorová včetně výkonových VF stpňů. Pro její ovládání byla využívána ovládací jednotka VO 27 či VO 28.
Kmitočtový rozsah vyráběných stanic byl v pásmech 34, 45, 75, 80 a 150 MHz.
Počet kanálů v pásmech 34 a 45 MHz byl 1 až 6, v ostatních pásmech 1 až 12.
Druh provozu úzkopásmová kmitočtově modulovaná telefonie F3 se zdvihem 5 kHz.
Rozestup mezi kanály 25 kHz.
Odstup vysílacího a přijímacího kanálu při duplexním provozu 4,5 MHz (pro stanice VR 20/50) v pásmech 80 a 150 MHz.
VF výkon 10 W.
Citlivost přijímače 0,5 až 0,7 µV. Napájení 12 V

Radiostanice VR 20, jejíž návod k obsluze si můžete stáhnout zde (velikost souboru cca 31,3 MB) a schéma tady (velikost souboru cca 17 MB). Návod k údržbě VR 20 a VR 20/50 je v tomto dokumentu (velikost souboru cca 27,9 MB).

Ovládací skříňka VO-27

Ovládací skíňka VO 27 sloužila k ovládání vozidlových radiostanic VR 20 a VR 21. Byla určena k instalaci do pozemních dopravních prostředků a obsahovala selektivní volbu systému TESLA SELECTIC. Zabudovaná pasivní selektivní volba mohla být v provedení pro 100, 1000 nebo 10000 účastníků.

Ovládací skříňka VO 27, jejíž servisní návod si můžete stáhnout zde (velikost souboru cca 10,5 MB) a schéma tady (velikost souboru cca 5 MB).

Přejít nahoru