Výrobky pocházející z tehdejší ČSR a ČSSR

Radiový vysílač RS41 – TŘINEC

 Jedná se o mobilní krátkovlnný vysílač středního výkonu s nastavením kmitočtu v rozsahu 1,5 MHz až 11,99 MHz. Volba kmitočtu je řešena přepínáním krystalů v oscilátorech s krokem 5 kHz pro rozsah 1,5 až 5,995 MHz a pro rozsah 6 až 11,99 MHz s krokem 10 kHz.
Druh provozu: A1 nemodulovaná telegrafie, A2 modulovaná telegrafie, A3 telefonie a modulace frekvenčním posuvem F1, která byla určena pro rádiodálnopisné spojení. Výkon vysílače je asi 100 W při provozu A1 a F1 a 40 W při provozu A2 a A3. Jako hlavní přijímač k tomuto zařízení sloužil obvykle přístroj R4 – LABE.

Radiový vysílač RS-41 – TŘINEC, jehož schéma si můžete stáhnout zde (cca 6,8 MB) a návod k obsluze tady

KV přijímač R3

Krátkovlnný přijímač R3 československé výroby byl konstruován jako seperhet s jedním směšováním. Primárně byl určen jako pěchotní přijímač nesený na zádech. Sloužil pro příjem nemodulované telegrafie A1, amplitudově modulované telegrafie A2 a amplitudově modulované telefonie A3 v pásmu 160 KHz až 7 MHz, rozděleném do pěti podrozsahů.

 • 0,16 – 0,33 MHz
 • 0,48 – 0,90 MHz
 • 0,82 – 1,70 MHz
 • 1,64 – 3,40 MHz
 • 3,35 – 7,00 MHz

Nízkofrekvenční výstup 10 mV pro sluchátka 2x 4000 ohmů. Napájení přijímače bylo 1,2 V pro žhavení a 90 V anodové. Antény prutová svazková 1,8 m, nebo drátová 13 m s protiváhou 9 m. Váha přijímače byla 14,6 kg.

KV přijímač R3
KV přijímač R3

Schéma přijímače si můžete stáhnou ZDE.

KV přijímač R4 - LABE

Krátkovlnný přijímač R4 – LABE československé výroby byl konstruován jako superhet s jedním směšováním. Sloužil pro příjem nemodulované telegrafie A1, amplitudově modulované telegrafie A2 a amplitudově modulované telefonie A3 v kmitočtovém pásmu 1,5 až 12,5 MHz, rozděleném do pěti podrozsahů:

 • 1,5 až 2,3 MHz
 • 2,3 až 3,5 MHz
 • 3,5 až 5,3 MHz
 • 5,3 až 8,2 MHz
 • 8,2 až 12,5 MHz

Citlivost přijímače byla lepší než 0,5 µV pro celý kmitočtový rozsah při A1 a lepší než 2 µV pro celý kmitočtový rozsah při A3. Rozměry přijímače byly 355 x 290 x 230 mm, hmotnost 16 kg.

KV přijímač R4 – LABE, jehož schéma si můžete stáhnout zde a návod k obsluze zde (cca 18,5 MB).

Radiostanice RM-31

Jednalo se o krátkovlnnou „přenosnou“ radiostanici československé výroby s kmitočtovým rozsahem 2,000 až 5,995 MHz, u níž volba kmitočtu byla řešena přepínáním krystalů v oscilátorech s krokem 5 kHz, která umožňovala pracovat nemodulovanou telegrafií A1, modulovanou telegrafií A2 a fonií s amplitudovou modulací A3.
Citlivost přijímací části byla lepší než 2 µV pro celý kmitočtový rozsah při A1 a lepší než 10 µV pro A2 a A3. Výkon vysílače byl asi 6 W pro A1, 3 W pro A2 a 1,5 W pro A3.

Radiostanice RM31

Tuto zcela stěžejní radiostanici, na které začínaly celé generace československých radioamatérů, uvádíme v tomto přehledu, přestože s ohledem na autorská práva k materiálům, jež máme k dispozici, nemůžeme v současnosti uvést žádnou dokumentaci, či úpravy.

Náš radioklub však disponuje následující dokumentací:

 • Popis Radiostanice RM 31 – vyšlo v časopise Amatérské radio 1/1966 a 2/1966
 • Síťový zdroj pro RM 31 – vyšlo v časopise Radioamatérský zpravodaj 6/1971
 • Využití anténního dílu RM 31 – vyšlo v Amatérském radiu 11/1975
 • Zkušenosti z provozu RM 31 – vyšlo v Radioamatérském zpravodaji 1/1979
 • Několik úprav RM 31 – vyšlo v Radioamatérském zpravodaji 7-8/1981
 • Zlepšení selektivity RM 31 – vyšlo v Radioamatérském zpravodaji 10/1984

Radiostanice RF-11

První skutečně přenosná československá radiostanice z let 1948 až 1951 sloužící pro spojení v pěší rotě. Ideově vycházela z německé stanice Kl.Fu.Spr.d. „Dorette“ (Kleinfunksprecher d.) z r. 1944, ale byla jednoznačně české konstrukce. RF 11 byla vyráběna v pěti variantách:

 • RF 11, RF 11a a RF 11b – pro pásmo 23 až 28 MHz
 • RF11M a RF 11M/2 – pro pásmo 48,5 až 51,5 MHz

Pro potřeby civilního využití byla v roce 1952 vytvořena civilní verze pracující s jedním pevně nastaveným kmitočtem pod názvem Orlík.
Citlivost přijímací části byla lepší než 4 µV pro celý kmitočtový rozsah a výkon vysílače byl cca 40 mW, druh provozu A3 (fonie), osazení radiostanice tvořily čtyři bateriové elektronky typu 1L34.

KV radiostanice RF11 v provozu
RF11 - v transportní bedně

Stručný návod k obsluze, který obsahuje i schéma, si můžete stáhnout zde.

Radiostanice RF-10

Vojenská radiostanice RF 10 byla přenosná VKV stanice vyráběná v TESLE Pardubice. Do armády byla zavedena v roce 1973 a bylo ji vyrobeno více jak 30 tisíc kusů.

Pracovní kmitočet:   44,000 až 53,975 MHz
Třemi přepínači lze nastavit 400 pracovních kmitočtů s odstupem 25 kHz
Druh provozu:jednokanálová simplexní telefonie s kmitočtovou modulací (F3)
Citlivost přijímače:lepší než 0,5 µV
Výkon vysílače:1 W

Pohled na tělo radiostanice RF 10

Pohled na ovládací panel radiostanice RF 10

Schéma radiostanice si můžete stáhnout zde a návod k obsluze zde.

Přejít nahoru